Obchodné právo

Právo obchodných spoločností

Fúzie a akvizície

Due diligence

Hospodárska súťaž

Konkurz a
reštrukturalizácia

Právo
nehnuteľností

Občianske právo

Právo duševného
vlastníctva

Pracovné
právo

Energetika

Zastupovanie pred správnymi orgánmi,
súdmi a verejnými inštitúciam