Oblasti pôsobenia

Obchodné právo
Právo obchodných spoločností
Fúzie a akvizície
Due diligence
Hospodárska súťaž
Konkurz a reštrukturalizácia
Právo nehnuteľností
Občianske právo
Právo duševného vlastníctva
Pracovné právo
Energetika
Zastupovanie pred správnymi orgánmi, súdmi a verejnými inštitúciami