Adriena Petrová

partner

Adriena Petrová už počas svojho štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity pracovala ako právny asistent v medzinárodnej slovensko-rakúskej advokátskej kancelárii a absolvovala stáž na Najvyššom správnom súde Českej republiky. Po úspešnom ukončení štúdia pôsobila ako advokátsky koncipient a následne ako advokát vo významnej celosvetovej spoločnosti pôsobiacej v oblasti právneho poradenstva, daňového poradenstva, auditu a účtovníctva, s centrálou v Nemecku. Hovorí plynule slovensky, nemecky a anglicky. Okrem obchodného práva a práva obchodných spoločností sa špecializuje najmä na fúzie a akvizície, právne due diligence, právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností, právo duševného vlastníctva a pracovné právo.  V roku 2017 sa Adriena zúčastnila 3 mesačného vzdelávacieho programu European Lawyers Programme organizovaného Škótskou advokátskou komorou (Faculty od Advocates) a European Lawyers’ Association v Edinburghu. Následne sa stala členom predstavenstva a národným zástupcom European Lawyers’ Association pre Slovenskú a Českú republiku.

Diana Oravcová

partner

Diana Oravcová absolvovala štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa zúčastnila študijného programu Erasmus v Nemecku na Univerzite Regensburg (Právnická fakulta). Následne pôsobila ako právny asistent vo významnej celosvetovej spoločnosti pôsobiacej v oblasti právneho poradenstva, daňového poradenstva, auditu a účtovníctva, s centrálou v Nemecku, pričom po úspešnom ukončení štúdia nastúpila do uvedenej spoločnosti na pozíciu advokátsky koncipient a následne advokát. Hovorí plynule slovensky a nemecky. Okrem obchodného práva a práva obchodných spoločností sa špecializuje najmä na právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností, sporovú agenda z oblasti občianskeho a obchodného práva, konkurzy, reštrukturalizácie a vymáhanie pohľadávok v súdnych a exekučných konaniach, zmluvnú agendu a prípravu právnych analýz.  

Juraj Köllner

partner

Juraj Köllner absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po jeho ukončení v roku 2000 pracoval pre medzinárodnú poisťovňu právnej ochrany. Pôsobenie v advokácii začal ako koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Rastislava Poslucha. Od roku 2007 poskytoval právne služby ako samostatný advokát, od roku 2018 ako konateľ Advokátskej kancelárie Köllner, s.r.o. Popri tom sa angažoval v oblasti neziskových organizácií, okrem iného ako predseda dozornej rady vzdelávacej inštitúcie, či v oblasti ľudských práv v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou. V rokoch 2014 až 2021 úzko spolupracoval s celosvetovo pôsobiacou poradenskou spoločnosťou s centrálou v Nemecku, poskytujúcou služby v oblasti právneho a daňového poradenstva, auditu a účtovníctva. Od roku 2021 pôsobí aj ako člen výberových komisií na výber sudcov všeobecných súdov Slovenskej republiky. Hovorí plynule slovensky a anglicky, bežnú komunikáciu ovláda i v nemeckom a ruskom jazyku. Okrem obchodného práva a práva obchodných spoločností má rozsiahle skúsenosti v oblasti poradenstva, právnych analýz a zmluvnej agendy, v neposlednom rade i v sporovej a nesporovej súdnej agende.