We believe in

law justice rights

Advokátska kancelária SOWA

Advokáti srdcom i dušou

Poskytujeme široké portfólio právnych služieb a našim klientom ponúkame sofistikovaný a ľudský prístup, vysokú kvalitu služieb, nadštandardné pracovné nasadenie, flexibilitu, lojálnosť a korektnosť, za účelom budovania dlhodobých vzťahov s klientmi.

Našim cieľom je poskytnutie komplexného právneho poradenstva súvisiaceho s každodennou podnikateľskou alebo inou činnosťou klientov. Právne poradenstvo poskytujeme plynule aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Našim zámerom je zabezpečiť efektívnu komunikáciu s klientom a následne mu poskytnúť individuálne riešenie právneho problému v čo najkratšom možnom čase. Pri poskytovaní právnych služieb staviame na našich bohatých odborných znalostiach a skúsenostiach a kladieme dôraz na kvalitu, efektivitu a záujmy klienta.

Medzinárodné projekty a právne veci, presahujúce hranice Slovenska, zabezpečujeme ako partneri európskej siete European Legal Network, pokrývajúcej jurisdikcie 10 krajín od Čierneho a Jadranského mora až po Baltické a Severné more. Partnerov však máme aj v ostatných európskych krajinách, a to prostredníctvom intenzívnej spolupráce so združením European Lawyers´ Association so sídlom v Bruseli, v ktorom naša Adriena pôsobí ako podpredsedníčka predstavenstva a národný zástupca pre Slovenskú a Českú republiku.